PENDAKWA RAYA lwn. MUHAMMAD SHAFEE MD ABDULLAH

[2023] 1 MLRH 196

PENDAKWA RAYA lwn. MUHAMMAD SHAFEE MD ABDULLAH
Mahkamah Tinggi Malaya, Kuala Lumpur
Muhammad Jamil Hussin H
[Perbicaraan Jenayah No: WA-45-6-10-2018]
28 Oktober 2022

PENGHAKIMAN

Muhammad Jamil Hussin H:

Pendahuluan

[1] Tertuduh Muhammad Shafee Md Abdullah menghadapi empat pertuduhan bagi kesalahan pengubahan wang haram.

[2] Pertuduhan pertama dan pertuduhan kedua adalah kesalahan pengubahan wang haram di bawah s 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 (AMLATFA) iaitu telah melibatkan diri dalam pengubahan wang haram dengan menerima hasil daripada aktiviti haram berjumlah RM4.3 juta dan RM5.2 juta masing-masing melalui cek milik Mohd Najib bin Hj Abd Razak.

[3] Pertuduhan ketiga dan pertuduhan keempat adalah kesalahan pengubahan wang haram di bawah s 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLATFPUA) iaitu telah melibatkan diri secara langsung dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada aktiviti haram dengan membuat suatu penyata yang tidak betul bertentangan dengan perenggan 113(1)(a) Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP) bagi Tahun Kewangan berakhir pada 31 Disember 2013 dan bagi Tahun Kewangan berakhir pada 31 Disember 2014 dengan meninggalkan pendapatan yang telah diterima berjumlah RM4.3 juta dan RM5.2 juta masing-masing melalui cek milik Mohd Najib bin Hj Abd Razak.

Pertuduhan Di Bawah AMLATFA

[4] Secara terperinci pertuduhan di bawah AMLATFA adalah seperti berikut:

Pertuduhan pertama

Bahawa kamu, pada 13 September 2013, di CIMB Bank Berhad, J2 & K1, Taman Tunku, Bukit Tunku, di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah melibatkan diri dalam pengubahan wang haram, iaitu, dengan menerima hasil daripada aktiviti haram berjumlah RM4,300,000.00 melalui sekeping cek Am lslamic Bank Berhad nombor cek 000060 milik Mohd Najib bin Hj Abd Razak, yang telah dimasukkan ke dalam akaun CIMB Bank Berhad nombor akaun 14560000408050 milik kamu, oleh yang demikian kamu telah melakukan suatu kesalahan di bawah perenggan 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 [Akta 613] yang boleh dihukum di bawah subseksyen 4(1) Akta yang sama.

Sign up to view full cases Login